سایت به آدرس جدیدی منتقل شده است
ورود عضویت

ژانر: افسانه

افسانه های ژاپنی به هر تعداد داستانی اشاره دارد که شامل کامی (خدایان یا ارواح) باشد این انیمه‌ها معمولاً شامل ایده‌ هایی بر اساس افسانه خلقت هستند